ขนมจีนทัพหลวง

เกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักสุขภาพ...

รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


1. เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคเมื่อมีอาการ และอาการแสดงแล้ว ผ่านทางการละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 3. ระยะฟักตัว 2-14 วัน

สาระความรู้เพิ่มเติม